Zmeškali jste

Haiku

V OBRAZOCH

KLASICKÉ JAPONSKÉ BÁSNE
objednať

LIMITOVANÁ EDÍCIA 500 OČÍSLO​VANÝCH VÝTLAČKOV NA SLOVENSKU

ČO JE HAIKU?

Haiku je trojveršová nerýmovaná báseň s pravidelnosťou 5 -7 -5 slabík.
V dokonalej, 17-slabičnej Haiku, dokáže autor vystihnúť nielen svoje pocity, ale aj podstatu samotného života.

Haiku, klasické japonské sedemnásťslabičné básnické miniatúry, uchvacujú japonských čitateľov už od sedemnásteho storočia. Dnes má tento minimalistický lyrický útvar, pre ktorý sú typické slovná úspornosť a výrazová ľahkosť, priaznivcov na celom svete a stal sa súčasťou celosvetového kultúrneho dedičstva.