Zmeškali jste

KYTICE

Rosier.cz

KAREL
JAROMÍR
ERBEN

LIMITOVANÉ VYDÁNÍ

313

VÝTISKŮ

OBJEDNAT

KAREL JAROMÍR ERBEN

(1811-1870)

Český historik, spisovatel a básník, který ovšem působil také jako právník, překladatel a archivář.
Pohyboval se v okolí Karla Hynka Máchy, byl současníkem bratří Grimmů, se kterými se osobně znal.
Možná to byli právě oni, kdo obrozence Erbena (původní příjmení Erban) přivedli k hledání starých slovanských mýtů v ústní lidové slovesnosti. Ostatně tak, jako Grimmové hledali ty germánské. Erbenovým nejproslulejším dílem je jednoznačně sbírka Kytice z pověstí národních, známá pod zkráceným názvem Kytice (1853).

JEDINÁ PŮVODNÍ BÁSNICKÁ SBÍRKA, KTEROU ERBEN VYDAL

Nejstarší baladu Polednice napsal Erben ve svých 23 letech.


PŮVODNĚ DVANÁCT, POZDĚJI TŘINÁCT BÁSNÍ

K vybraným básním připojil autor tzv. poznamenání s údaji o původu či o jinoslovanských variantách.

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.

ILUSTRACE MARTIN AUGUSTÍN

S maximální pokorou doplnil Erbenovo dílo svými ilustracemi stále populárnější výtvarník Martin Augustín. Jeho ilustrace jsou tiché, intimní a velmi jemné. Vystihují atmosféru a náladu právě čteného textu. Nejsou však pouhým doprovodným prvkem, působí umělecky svébytně a rovnocenně a umocňují hodnotu Erbenova díla.

JEDINEČNÉ LIMITOVANÉ VYDÁNÍ

KOMPLET OBSAHUJE:

  • exkluzivní ručně číslovanou knihu o rozměrech
    23 × 23 cm, 252 stran,
  • vazba v břidlicově šedé kůži s křišťálovým květem,
  • originální litografii s ilustrací Martina Augustína,
  • certifikát pravosti křišťálového květu,
  • pár bílých rukavic.

Publikace je vytištěna pěti barvami v kombinaci s tiskovým 3D lakem a ražbou zlatou fólií na papíru Artic Volume White 150 g/m2

RUČNĚ VÁZÁNO V KŮŽI

Jednou z nejvýznamnějších knihvazačských dílen Evropy je Buchbinderei Richarda Mayera, sídlící v německém Esslingenu. Precizností zdejší ruční práce a důrazem na detail je vyhlášena. Richard Mayer osobně navrhoval technické řešení tohoto limitovaného vydání.

KŘIŠŤÁLOVÝ KVĚT

Květina na obálce je výsledkem moderních technologií 3D modelace a tradičního sklářského řemesla slavné sklářské dílny Novotný Glass studio v Novém Boru. Materiálem je bezolovnatý křišťál, jehož povrch je pro lepší čitelnost reliéfu leptaný.

Sledujte výrobu křišťálového květu v novoborské sklářské dílně Novotný Glass

ORIGINÁLNÍ LITOGRAFIE

Litografie Martina Augustína, vytvořená jako speciální edice pro publikaci Kytice - ve dvou motivech.
• rozměr 24 x 24 cm
• na papíru LuxoSatin 300g

KYTICE

Gnomickým veršem psaná sbírka je pozoruhodná vysokou dramatičností textu.

ŽENY A MATKY

Ženy, povětšinou matky, hrají v Erbenově Kytici důležitou roli.
Nejzákladnějším lidským vztahem je podle Erbena totiž pouto mezi matkou a dítětem.

PROHLÉDNĚTE SI UKÁZKU

Projeďte kurzorem po fotografii a prohlédněte si všechny detaily

GLOSA

Svůj doslov knize věnoval přední současný odborník na český romantismus 19. století
Mgr. Charypar, Ph. D. z Ústavu pro českou literaturu AV ČR.
„Erbenova poezie je nejen vkusná a melodická, ale i precizní a esteticky bezchybná.“

(M. Charypar)

Zemřela matka a do hrobu dána,
siroty po ní zůstaly;
i přicházely každičkého rána
a matičku svou hledaly.

AUTOŘI

KAREL JAROMÍR ERBEN

Vystudovaný právník a absolvent královéhradeckého gymnázia se velmi zajímal o historii a přírodní vědy. Byl velkým sběratelem českých lidových písní, říkadel a pohádek. Tuto lidovou tvorbu kriticky zkoumal, srovnával jejich varianty a snažil se nalézt jejich původní tvary. Jeho původním a stěžejním dílem je sbírka Kytice z pověstí národních s později zkráceným názvem Kytice. Jedná se o sbírku třinácti skladeb inspirovaných lidovou slovesností poukazující na hodnotu mezilidských vztahů. Poprvé byla Kytice vydána roku 1853. V té době obsahovala dvanáct básní. O třináctou báseň Lilie bylo rozšířeno až druhé vydání v roce 1861. Erben se podílel i na třetím vydání, které ovšem vyšlo až po jeho smrti v roce 1871.

MARTIN AUGUSTÍN

Po úspěchu, který Martin Augustín právem sklidil za svou výtvarnou práci na vydání Máchova Máje, byl osloven ke spolupráci na neméně významném vydání Kytice od Karla Jaromíra Erbena. Spojení těchto dvou děl osobou výtvarníka je symbolické a stává se trvalou připomínkou obrozenectví obou českých velikánů. Martin Augustín je absolventem pražské Vysoké školy uměleckoprůmyslové a první mezinárodní ocenění získal už v roce 1995 po stáži na Vysoké škole ve švýcarském Luzernu. Jednalo se tehdy o speciální cenu na Bienále ilustrací v Teheránu. Je to jeden z nejuznávanějších výtvarných umělců současnosti s dlouhou řadou kolektivních i individuálních výstav v důležitých centrech výtvarného umění v Praze, Bratislavě, Vídni, Antverpách, Haagu, Paříži, Mexico City, New Yorku. Dílo Martina Augustína se nachází v majetku galerijních institucí, ale také v soukromých sbírkách.

BARBARA BALOGHOVÁ

Přizvání Barbary Baloghové k tomuto vydání Kytice bylo důležité a nezbytné. Její představa o tištěné knize coby nosiči literárního a výtvarného umění je jedinečná. Vnáší mezi sdělení Erbena a sdělení Augustína grafické pouto, kterým oba jazyky citlivě spojuje do jednoho dokonalého celku. Je také autorkou křišťálového květu na obálce knihy, jehož podobu právě pod dojmem z této dvojice sama navrhla. Barbara Baloghová je široce respektovaná. První umělecké vlivy se jí dotkly již v útlém věku, kdy vyrůstala v blízkosti svého dědečka, akademického malíře Juliuse Balogha. Během své kariéry se pohybovala výhradně v oblastech umění a designu, ať už na pozici umělecké ředitelky reklamní agentury, nebo coby autorka knižního designu, knižních obálek a výjimečných knižních projektů v Česku i na Slovensku. Za svou práci získala v obou zemích řadu ocenění jako například Zlatou pecku, dvakrát Zlatý klinec, dvakrát Bronzový klinec a dvakrát cenu Nejkrásnější knihy Slovenska.

DOPŘEJTE SI ZÁŽITEK

LITOGRAFIE “HOLOUBEK”
ČÍSLO KNIHY 1-150
LITOGRAFIE “KYTICE”
ČÍSLO KNIHY 151-313

KYTICE

Začínáme expedovat v lednu 2023

CENA 7490 KČ

VYBERTE SI SVÉ ČÍSLO KNIHY
1 - 313

OBJEDNAT
Publikaci KYTICE je možné koupit
pouze prostřednictvím portálu rosier.cz