Zmeškali jste

Předmluva

Každý člověk, který hledá Boha, touží po tom, aby mezi ním a Bohem vznikl vztah. Chce mít jistotu, že Bůh o něm ví. Proto v životě používáme různé úkony a obřady, aby bylo i navenek zřejmé, že a jak to bereme vážně. Nejintimnější projev lidské víry a toho, že živý Bůh o mně ví a že při mně stojí blízko, je rozhovor s ním. A tento rozhovor se nazývá modlitbou.

Více ...

Ježíš Kristus se během svého života často ubíral do samoty a někdy se celé noci sám modlíval. „Jednou se Ježíš na nějakém místě modlil; když přestal, řekl mu jeden z jeho učedníků: Pane, nauč nás modlit se, jako tomu učil své učedníky i Jan.“ (Lukáš 11.1) A na základě této učedníkovy výzvy dnes máme nejznámější modlitbu Otčenáš. Naše děti, které si budují svůj vztah k Bohu, nás velmi často prosí: Jak se máme modlit? Nauč nás se modlit! Tato kniha nechť se stane pomůckou pro děti, které přicházejí k Ježíši a chtějí se s ním naučit komunikovat. Najdou vzory toho ke komu, za koho, ale také za co se můžeme modlit. Věříme, že kniha bude dobrým „slabikářem“ pro každého, kdo se bude chtít naučit vést rozhovor se svým Bohem.  

Mons. ThLic. Vendelín Pleva

ilustrace

Martina AUGUSTÍNa

v unikátním provedení
speciální technologie zlaté ražby

UNIKÁTNÍ TISK POPRVÉ
v Česku

Zpracování Knihy modliteb je v každém kroku unikátní. 

 ​ Ve svých jedinečných ilustracích použil MARTIN AUGUSTÍN zlatou fólii, na kterou aplikoval patinování a následně pak dokresloval svá díla. Naskenování těchto ilustrací běžně dostupnou technologií není možné. 

 ​Výzvy zreprodukovat tyto ilustrace se tedy ujal uznávaný fotograf WILLIAM DRNEK, který ​vymyslel novou technologii fotografování za využití speciálního svícení a nejkvalitnější optiky Canon, aby se dosáhlo co největší věrnosti originálu.   

Po nafocení vytvářela tiskárna TBB, a. s. vytvářela speciální tiskové masky, které by se mohly použít pro tisk a aplikovat na čtyři vybrané tiskové technologie.      
 
Finálnímu tisku předcházely týdny tiskových zkoušek a nastavování správnosti tisku. Aplikovaly se již zmíněné 4 tiskové technologie:
hexachrom – ​tisk 6 barvami na dosažení věrné reprodukce zlaté barvy
cold foil – ​přidává zlaté barvě metalický efekt
síťotisk UV lakem se zlatými třpytkami – zjemnění a dosažení zlatého lesku
lakování 3D UV lakem – jemné zvýraznění detailů 

Výsledkem je autentické zobrazení ilustrací, které poskytuje vskutku nevšední zážitek.   

Miluj Hospodina, svého Boha,
celým svým srdcem, celou svou duší,
ze vší své síly a celou svou myslí
a miluj svého bližního jako sám sebe!

(Lukáš 10, 27 — 28)

sestavili

Mons. ThLic. 
VENDELÍN 
PLEVA

Katolický kněz, působil několik let jako pastor na různých farnostech. Přitom absolvoval doplňková studia na Katolické univerzitě v Lublani, a to v oblasti liturgie a masmédií. Po jejich ukončení vedl knižní vydavatelství a stal se ředitelem Spolku sv. Vojtecha v Trnavě. V tomto období se účastnil zasedání Liturgické komise Konference biskupů Slovenska. Od obnovení členstva Spolku sv. Vojtecha v roce 1900 působil přes třicet let v jeho Výboru. Aktuálně je ekonomem Bratislavské arcidiecéze a spolupracuje s redakcí Katolických novin.

MARTIN
AUGUSTÍN

Uznávaný slovenský výtvarný umělec se věnuje malbě, grafice, kresbě a knižní ilustraci. Je absolventem Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, a ještě během studií absolvoval stáž na Univerzitě aplikovaných věd a umění ve švýcarském Luzernu. V roce 1995 získal své první velké mezinárodní uznání – speciální cenu na Bienále ilustrací v Teheránu. Jeho umělecká reputace byla v uplynulých letech podpořena opakovanými účastmi na kolektivních i individuálních výstavách doma i v zahraničí, v důležitých centrech výtvarného umění v Praze, Vídni, Antverpách, Haagu, Paříži, Mexico City nebo New Yorku. Dílo Martina Augustína se nachází v majetku galerijních institucí, ale také v soukromých sbírkách.

BARBARA
BALOGHOVÁ

Upoutá v tomto díle čtenářovou pozornost nápaditým a originálním designovým propojením textu a výtvarného umění. Autorka vyrůstala s dědečkem, akademickým malířem Júliem Baloghem, obklopená malbami a grafikami. Téměř dvacet let aktivně pracovala jako umělecká ředitelka v reklamní agentuře. Za svou práci získala vícero ocenění – dvakrát slovenský Zlatý klínec, dvakrát Bronzový klínec, v České republice pak cenu Zlatá pecka. Od roku 2015 pracuje na volné noze a věnuje se reklamě (shop roku 2018, cena Heureky) a knižnímu designu. Je autorkou téměř dvou stovek knižních obálek knih slovenských nakladatelství a věnuje se také projektům Luxusní knihovny. Již třikrát získala ocenění Najkrajšie knihy Slovenska.              

DOPŘEJTE SI ZÁŽITEK

Expedovat začínáme 
koncem června / začátkem července 2023

|   ​CENA  7 350 Kč  |

VYBERTE SI ČÍSLO SVÉ KNIHY
1 ​ ─  150

OBJEDNAT

Publikaci Kniha modliteb je možné koupit jen prostřednictvím portálů luxusnakniznica.sk (slovenské vydání) a rosier.cz (české vydání)

Jan William Drnek

Uznávaný profesionál se fotografii věnuje již více než 50 let. Jako jeden z mála fotografů ovládá perfektně všechny fáze vývoje fotografie – od teorie lidské percepce, snímání, digitální postprodukce přes tisk až po adjustaci. Je předním světovým odborníkem na správu barev tiskových technologií, členem skupiny Coloratti, skupiny renomovaných světových fotografů a odborníků na správu barev. colorguru a také členem Asociace profesionálních fotografů. Své znalosti předává studentům ve specializovaných programech na Katedře grafického designu britské univerzity Prague College. Ve své tvorbě se zaměřuje na náročné techniky panoramatické velkoformátové fotografie s vysokým rozlišením a na techniku HDR. Publikuje odborné články zejména z oblasti color managementu, pořádá přednášky a workshopy zaměřené především na color management, technicky náročnou krajinářskou fotografii a postprodukci.